ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 624
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 89.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย สพม. หนองคาย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 88.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา สพม. สกลนคร 88.60 ทอง 4  
6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. ขอนแก่น 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 87.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. สกลนคร 87.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ สพม. อุดรธานี 87.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 87.40 ทอง 9  
12 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. สกลนคร 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 86.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนพานพร้าว สพม. หนองคาย 86.80 ทอง 13  
15 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 86.80 ทอง 13  
16 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 86.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. สุรินทร์ 86.60 ทอง 16  
18 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.60 ทอง 16  
19 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86.40 ทอง 19  
21 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 86.40 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 86.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86.20 ทอง 22  
24 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 86.20 ทอง 22  
25 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 86 ทอง 25  
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86 ทอง 25  
27 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง 25  
28 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86 ทอง 25  
29 โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. นครพนม 85.80 ทอง 29  
30 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 85.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 85.60 ทอง 30  
32 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 85.60 ทอง 30  
33 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 85.60 ทอง 30  
34 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. มุกดาหาร 85.40 ทอง 34  
35 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 85.40 ทอง 34  
36 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สพม. บุรีรัมย์ 85.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 85 ทอง 37  
38 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 37  
39 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 85 ทอง 37  
40 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม สพม. นครพนม 84.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม. บึงกาฬ 84.80 ทอง 40  
42 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.60 ทอง 42  
43 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. อุดรธานี 84.40 ทอง 43  
44 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. อุดรธานี 84.20 ทอง 44  
45 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 84.20 ทอง 44  
46 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 84.20 ทอง 44  
47 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 84 ทอง 47  
48 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 83.80 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 83.60 ทอง 49  
50 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 83.40 ทอง 50  
51 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 83.20 ทอง 51  
52 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ สพม. กาฬสินธุ์ 82.80 ทอง 52  
53 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 82.80 ทอง 52  
54 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 82.60 ทอง 54  
55 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 81.80 ทอง 55  
56 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. ร้อยเอ็ด 81.80 ทอง 55  
57 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.70 ทอง 57  
58 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน