ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 626
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 92.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. สุรินทร์ 86.60 ทอง 4  
6 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 85.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม. มหาสารคาม 85.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร 84.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 84.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.60 ทอง 10  
12 โรงเรียนนารีนุกูล๒ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 84 ทอง 12  
14 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. อุดรธานี 83.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 83.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 83.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. สกลนคร 82.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 82.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 81.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 81.40 ทอง 19  
21 โรงเรียนธาตุพนม สพม. นครพนม 81.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81.20 ทอง 21  
23 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. นครราชสีมา 81.20 ทอง 21  
24 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 81 ทอง 24  
25 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81 ทอง 24  
26 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 81 ทอง 24  
27 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เลย หนองบัวลำภู 81 ทอง 24  
28 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 81 ทอง 24  
29 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 80.80 ทอง 29  
30 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. ขอนแก่น 80.80 ทอง 29  
31 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 80.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 80.60 ทอง 31  
33 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. บึงกาฬ 80.60 ทอง 31  
34 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 80.60 ทอง 31  
35 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 80.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 80.40 ทอง 35  
37 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. หนองคาย 80.40 ทอง 35  
38 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 80.40 ทอง 35  
39 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 80.40 ทอง 35  
40 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80.20 ทอง 40  
42 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. นครราชสีมา 80.20 ทอง 40  
43 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. สุรินทร์ 80 ทอง 43  
44 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 80 ทอง 43  
45 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 80 ทอง 43  
46 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 80 ทอง 43  
47 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 77.20 เงิน 47  
48 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย สพม. หนองคาย 74.80 เงิน 48  
49 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. มหาสารคาม 74.60 เงิน 49  
50 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 73.80 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 73.20 เงิน 51  
52 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. นครราชสีมา 72.80 เงิน 52  
53 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. บุรีรัมย์ 72.40 เงิน 53  
54 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71.20 เงิน 54  
55 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 71 เงิน 55  
56 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด - -  
57 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เลย หนองบัวลำภู - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน