ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 627
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนร่องคำ สพม. กาฬสินธุ์ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม. สุรินทร์ 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง 5  
8 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. ขอนแก่น 80 ทอง 5  
9 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. หนองคาย 80 ทอง 5  
10 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. นครราชสีมา 80 ทอง 5  
11 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 80 ทอง 5  
12 โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม. ขอนแก่น 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. มหาสารคาม 76 เงิน 12  
14 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สพม. อุดรธานี 76 เงิน 12  
15 โรงเรียนประทาย สพม. นครราชสีมา 76 เงิน 12  
16 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 12  
17 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 76 เงิน 12  
18 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. บุรีรัมย์ 76 เงิน 12  
19 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. ชัยภูมิ 76 เงิน 12  
20 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. นครราชสีมา 76 เงิน 12  
21 โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. นครพนม 72 เงิน 21  
23 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 72 เงิน 21  
24 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 72 เงิน 21  
25 โรงเรียนสตึก สพม. บุรีรัมย์ 72 เงิน 21  
26 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 64 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 64 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม. สุรินทร์ 64 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 64 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สพม. สกลนคร 64 ทองแดง 26  
31 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 64 ทองแดง 26  
32 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 64 ทองแดง 26  
33 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 26  
34 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 64 ทองแดง 26  
35 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 64 ทองแดง 26  
36 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. มุกดาหาร 64 ทองแดง 26  
37 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 26  
38 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. นครพนม 64 ทองแดง 26  
39 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. ขอนแก่น 64 ทองแดง 26  
40 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 64 ทองแดง 26  
41 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. บุรีรัมย์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน