ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 628
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประทาย สพม. นครราชสีมา 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนร่องคำ สพม. กาฬสินธุ์ 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. หนองคาย 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. สุรินทร์ 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนสตึก สพม. บุรีรัมย์ 80 ทอง 9  
13 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. มหาสารคาม 78 เงิน 13  
15 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 78 เงิน 13  
16 โรงเรียนบรบือ สพม. มหาสารคาม 78 เงิน 13  
17 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 78 เงิน 13  
18 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. มุกดาหาร 78 เงิน 13  
19 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 78 เงิน 13  
20 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. นครราชสีมา 78 เงิน 13  
21 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. นครพนม 75 เงิน 21  
23 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. สกลนคร 75 เงิน 21  
24 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. บุรีรัมย์ 75 เงิน 21  
25 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. ชัยภูมิ 75 เงิน 21  
26 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 75 เงิน 21  
27 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 27  
28 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 70 เงิน 27  
29 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. ขอนแก่น 70 เงิน 27  
30 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. นครราชสีมา 70 เงิน 27  
31 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 70 เงิน 27  
32 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 70 เงิน 27  
33 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 70 เงิน 27  
34 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 60 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. นครพนม 60 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 60 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 60 ทองแดง 34  
38 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 34  
39 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. สุรินทร์ 60 ทองแดง 34  
40 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 60 ทองแดง 34  
41 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. อุดรธานี 60 ทองแดง 34  
42 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 60 ทองแดง 34  
43 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม. บึงกาฬ 60 ทองแดง 34  
44 โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม. ขอนแก่น - -  
45 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. บุรีรัมย์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน