ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 629
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาทมวิทยา สพม. นครพนม 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 93 ทอง 5  
8 โรงเรียนธาตุพนม สพม. นครพนม 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 89 ทอง 10  
12 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 87 ทอง 14  
16 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. มุกดาหาร 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. กาฬสินธุ์ 86 ทอง 16  
18 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. สุรินทร์ 85 ทอง 18  
20 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84 ทอง 20  
22 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพม. นครราชสีมา 83 ทอง 22  
24 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 82 ทอง 24  
25 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 82 ทอง 24  
26 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. บึงกาฬ 81 ทอง 26  
27 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 81 ทอง 26  
28 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 80 ทอง 28  
30 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. นครราชสีมา 80 ทอง 28  
31 โรงเรียนสูงเนิน สพม. นครราชสีมา 80 ทอง 28  
32 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 80 ทอง 28  
33 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 80 ทอง 28  
34 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. นครราชสีมา 80 ทอง 28  
35 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพม. สกลนคร 79 เงิน 35  
36 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 79 เงิน 35  
37 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 78 เงิน 37  
38 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 37  
39 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 77 เงิน 39  
40 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 77 เงิน 39  
41 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 76 เงิน 41  
42 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 76 เงิน 41  
43 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 75 เงิน 43  
44 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 75 เงิน 43  
45 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 74 เงิน 45  
46 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สพม. กาฬสินธุ์ 74 เงิน 45  
47 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เลย หนองบัวลำภู 73 เงิน 47  
48 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 73 เงิน 47  
49 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73 เงิน 47  
50 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 72 เงิน 50  
51 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. กาฬสินธุ์ 72 เงิน 50  
52 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 72 เงิน 50  
53 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. สกลนคร 71 เงิน 53  
54 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 71 เงิน 53  
55 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 71 เงิน 53  
56 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 71 เงิน 53  
57 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71 เงิน 53  
58 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 70 เงิน 58  
59 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 68 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. นครราชสีมา 67 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. ขอนแก่น 63 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน