ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 063
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 96.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา สพม. สกลนคร 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพม. หนองคาย 94.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 93.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 92.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 91.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพม. นครราชสีมา 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม. นครพนม 88.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 88.40 ทอง 11  
13 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 87.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 86.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 85.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 84.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เลย หนองบัวลำภู 84.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 83.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. นครราชสีมา 82.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 82.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. นครราชสีมา 81.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 81.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 25  
26 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 79 เงิน 26  
27 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 79 เงิน 26  
28 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 78.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 77.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 77 เงิน 30  
31 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 76.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 75.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 75 เงิน 34  
35 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 74.80 เงิน 35  
36 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 74.20 เงิน 36  
37 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 73.60 เงิน 37  
38 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 73.40 เงิน 38  
39 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 72.80 เงิน 39  
40 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. บึงกาฬ 72.20 เงิน 40  
41 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม สพม. นครราชสีมา 72.20 เงิน 40  
42 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 72 เงิน 42  
43 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. ขอนแก่น 71 เงิน 43  
44 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 71 เงิน 43  
45 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 69.20 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนอาเวมารีอา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 69.20 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 68.60 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนพะลานวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 68.20 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. มุกดาหาร 67.80 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล สพม. มหาสารคาม 67.40 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. ขอนแก่น 66.80 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 66.20 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. สกลนคร 65.80 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 64.80 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 64.20 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 64 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 63.20 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62.20 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนเคียวนำ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 61.20 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 57.80 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 56.80 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน