ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 634
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 96.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 93.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" สพม. กาฬสินธุ์ 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนธาตุพนม สพม. นครพนม 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เลย หนองบัวลำภู 87.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 86.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนนากระแซงศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. นครราชสีมา 84.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 84.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. สุรินทร์ 83.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. สุรินทร์ 83.60 ทอง 14  
16 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 83.60 ทอง 14  
17 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. นครราชสีมา 83.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สพม. สกลนคร 82.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. นครราชสีมา 82.60 ทอง 18  
20 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร สพม. สกลนคร 82.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 82.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. สุรินทร์ 81.80 ทอง 22  
24 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 81 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. นครราชสีมา 80.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพม. อุดรธานี 79.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 79 เงิน 28  
29 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 77.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. หนองคาย 77.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 77.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. หนองคาย 76.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 76.60 เงิน 32  
34 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 76 เงิน 34  
35 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 75.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 74.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 74.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 73.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 73.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. สกลนคร 73.20 เงิน 40  
41 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 73.20 เงิน 40  
42 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 73.20 เงิน 40  
43 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 72.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72.80 เงิน 43  
45 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. บุรีรัมย์ 72.60 เงิน 45  
46 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. มุกดาหาร 72.20 เงิน 46  
47 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 71.40 เงิน 47  
48 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71.20 เงิน 48  
49 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 71.20 เงิน 48  
50 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71 เงิน 50  
51 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 70.80 เงิน 51  
52 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 70 เงิน 52  
53 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 66.60 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 65 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. นครพนม 63.60 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 63.40 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 63.20 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 63 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 58.20 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 58 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 57.80 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน