ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 635
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. นครพนม 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 90.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เลย หนองบัวลำภู 88.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 87.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 86.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 85.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 85.20 ทอง 10  
12 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 84.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร 84.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 83.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 81.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 81.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 80.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนคำม่วง สพม. กาฬสินธุ์ 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 77.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนเซิมพิทยาคม สพม. หนองคาย 76.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 75.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. ขอนแก่น 74.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 74.80 เงิน 24  
26 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 74.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 73.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 73 เงิน 28  
29 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 72.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนยางวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 72.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 72.20 เงิน 30  
32 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 71.20 เงิน 32  
33 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม. บึงกาฬ 70 เงิน 33  
34 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 69.40 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. นครราชสีมา 68.60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68.40 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 68.40 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68.20 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68.20 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. นครราชสีมา 68 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. ขอนแก่น 68 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. มุกดาหาร 67.60 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. นครราชสีมา 67 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 66.80 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 66.40 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 66.20 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. ชัยภูมิ 66 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 65.80 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 65.40 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 65.40 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 65.40 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 65.20 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 65.20 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 65 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 63.80 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. นครราชสีมา 63.60 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 63 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 62.40 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 61.60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน