ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 064
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 82.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา สพม. สกลนคร 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. นครราชสีมา 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 80 ทอง 5  
8 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 80 ทอง 5  
9 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 79.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. มุกดาหาร 78.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เลย หนองบัวลำภู 78.40 เงิน 10  
12 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 77.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 77.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 76.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. สกลนคร 75.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม. ร้อยเอ็ด 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74.40 เงิน 22  
24 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 74.40 เงิน 22  
25 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนสตึก สพม. บุรีรัมย์ 73.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 73 เงิน 28  
29 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 73 เงิน 28  
30 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 72.80 เงิน 30  
31 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม. นครพนม 72.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 72 เงิน 32  
33 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 70.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 70.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 70.40 เงิน 34  
36 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 70 เงิน 36  
37 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 69.80 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 69.20 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 68.80 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 68.80 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 68.40 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 68 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. นครราชสีมา 66 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 65.80 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 65.80 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 65.40 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 64.80 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 64.40 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 64.40 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สพม. หนองคาย 64.20 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. อุดรธานี 62.60 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 61.80 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 61.40 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. ขอนแก่น 61.20 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 61.20 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนปัญจดี สพม. ชัยภูมิ 61.20 ทองแดง 54  
57 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. นครราชสีมา 61 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 60.40 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. สุรินทร์ 60.40 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 60 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. บึงกาฬ 60 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน