ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 641
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม. สกลนคร 93.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. นครพนม 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 88.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. ขอนแก่น 83.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 83.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. นครราชสีมา 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 81 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 81 ทอง 11  
14 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. นครราชสีมา 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 77.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 77.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 76.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. หนองคาย 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. บึงกาฬ 75.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 75.80 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สพม. อุดรธานี 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 75 เงิน 21  
23 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 75 เงิน 21  
24 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 75 เงิน 21  
25 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สพม. ร้อยเอ็ด 75 เงิน 21  
26 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 75 เงิน 21  
27 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 74 เงิน 27  
28 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. นครราชสีมา 74 เงิน 27  
29 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สพม. สุรินทร์ 74 เงิน 27  
30 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. ขอนแก่น 74 เงิน 27  
31 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 74 เงิน 27  
32 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 74 เงิน 27  
33 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 72 เงิน 33  
34 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72 เงิน 33  
35 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. นครราชสีมา 72 เงิน 33  
36 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. ชัยภูมิ 72 เงิน 33  
37 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. ขอนแก่น 70 เงิน 37  
38 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 70 เงิน 37  
39 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 70 เงิน 37  
40 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 70 เงิน 37  
41 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. อุดรธานี 70 เงิน 37  
42 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 68 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 67 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. กาฬสินธุ์ 65 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. สุรินทร์ 63 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. หนองคาย 63 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 63 ทองแดง 47  
50 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 63 ทองแดง 47  
51 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 63 ทองแดง 47  
52 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 63 ทองแดง 47  
53 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. บุรีรัมย์ 63 ทองแดง 47  
54 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. ขอนแก่น 60 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สพม. นครพนม 60 ทองแดง 54  
57 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. มุกดาหาร 60 ทองแดง 54  
58 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. บุรีรัมย์ 60 ทองแดง 54  
59 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 54  
60 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 60 ทองแดง 54  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน