ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 643
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 95.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 92.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 89.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. นครราชสีมา 87.90 ทอง 7  
8 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 86.90 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 86.74 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 86.70 ทอง 11  
12 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. ขอนแก่น 86.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. สกลนคร 86.04 ทอง 14  
15 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 85.94 ทอง 15  
16 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. นครพนม 85.90 ทอง 16  
17 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 85.34 ทอง 18  
19 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 85.24 ทอง 19  
20 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 84.90 ทอง 21  
22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม. ร้อยเอ็ด 84.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 84.70 ทอง 23  
24 โรงเรียนเอกปัญญา สพม. กาฬสินธุ์ 84.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. ร้อยเอ็ด 84.60 ทอง 24  
26 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 84.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 84.30 ทอง 27  
28 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 84.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนคำยางพิทยา สพม. อุดรธานี 83.50 ทอง 29  
30 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 83.30 ทอง 30  
31 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 83.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.70 ทอง 32  
33 โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 82.30 ทอง 33  
34 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 81.90 ทอง 34  
35 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 81.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 81.54 ทอง 36  
37 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 80.86 ทอง 37  
38 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 80.20 ทอง 38  
39 โรงเรียนมัธยมแมด สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80.10 ทอง 39  
40 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. มุกดาหาร 80.10 ทอง 39  
41 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80.10 ทอง 39  
42 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. สกลนคร 80 ทอง 42  
43 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. อุดรธานี 77.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.40 เงิน 44  
45 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. ขอนแก่น 75 เงิน 45  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน