ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 644
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. สุรินทร์ 98.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 97.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 97.50 ทอง 4  
6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 97 ทอง 6  
7 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 96.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 96 ทอง 8  
9 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 95.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 95 ทอง 10  
11 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 94.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 94 ทอง 12  
13 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 94 ทอง 12  
14 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. สุรินทร์ 93.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 93 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. นครราชสีมา 92.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 92.50 ทอง 16  
18 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 92 ทอง 18  
19 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 91.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91.50 ทอง 19  
21 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 91 ทอง 21  
22 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. ขอนแก่น 91 ทอง 21  
23 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 91 ทอง 21  
24 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 90.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 90 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 89.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 89 ทอง 27  
28 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 88.50 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. บุรีรัมย์ 88.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88.20 ทอง 29  
31 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 86 ทอง 31  
32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย สพม. เลย หนองบัวลำภู 85.50 ทอง 32  
33 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 33  
34 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 84.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 84.50 ทอง 35  
36 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 84.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.20 ทอง 36  
38 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม สพม. สกลนคร 84 ทอง 38  
39 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 83.80 ทอง 39  
40 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.60 ทอง 40  
41 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.50 ทอง 41  
42 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 83.50 ทอง 41  
43 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.40 ทอง 43  
44 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.20 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 83.20 ทอง 44  
46 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 83.20 ทอง 44  
47 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.20 ทอง 44  
48 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 83 ทอง 48  
49 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. นครราชสีมา 83 ทอง 48  
50 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. นครพนม 82.80 ทอง 50  
51 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 82.80 ทอง 50  
52 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 82.60 ทอง 52  
53 โรงเรียนสะแกพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 82.60 ทอง 52  
54 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 82.60 ทอง 52  
55 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 82.50 ทอง 55  
56 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 82.50 ทอง 55  
57 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. หนองคาย 81.50 ทอง 57  
58 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 58  
59 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80.50 ทอง 59  
60 โรงเรียนทีโอเอวิทยา สพม. มุกดาหาร 80 ทอง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน