ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 646
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. สกลนคร 90.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. นครพนม 89.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. ชัยภูมิ 89.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพม. มหาสารคาม 88.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนสูงเนิน สพม. นครราชสีมา 88.25 ทอง 10  
12 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 88.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. นครพนม 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 87.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. นครราชสีมา 86.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. มุกดาหาร 86.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 86.25 ทอง 17  
18 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 86.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ สพม. อุดรธานี 86.20 ทอง 18  
20 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม. หนองคาย 86 ทอง 20  
21 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 85.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85.80 ทอง 21  
23 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. ขอนแก่น 85 ทอง 23  
24 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 84.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.60 ทอง 24  
26 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. สุรินทร์ 84.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 84 ทอง 27  
28 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 83.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 83.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. ร้อยเอ็ด 83 ทอง 30  
31 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 82.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 82.75 ทอง 32  
33 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 82.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.25 ทอง 34  
35 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. สกลนคร 82.25 ทอง 34  
36 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 82.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนลือวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.20 ทอง 36  
38 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.80 ทอง 38  
39 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 81.75 ทอง 39  
40 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม สพม. หนองคาย 81.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 81.25 ทอง 41  
42 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. อุดรธานี 81 ทอง 42  
43 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 42  
44 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 81 ทอง 42  
45 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 81 ทอง 42  
46 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 80.60 ทอง 46  
47 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 80.40 ทอง 47  
48 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. ขอนแก่น 79.60 เงิน 48  
49 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. ขอนแก่น 79.25 เงิน 49  
50 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม. มหาสารคาม 78.60 เงิน 50  
51 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 78.40 เงิน 51  
52 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 52  
53 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 76.40 เงิน 53  
54 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 76.40 เงิน 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน