ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 647
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. นครพนม 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนจารุณีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สพม. สุรินทร์ 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 95 ทอง 4  
8 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 95 ทอง 4  
9 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม. บึงกาฬ 95 ทอง 4  
10 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ สพม. ร้อยเอ็ด 95 ทอง 4  
11 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 87 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านตรวจ สพม. สุรินทร์ 87 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านหนองข่า สพม. ชัยภูมิ 87 ทอง 11  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพม. สกลนคร 87 ทอง 11  
17 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 87 ทอง 11  
18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 87 ทอง 11  
19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87 ทอง 11  
20 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87 ทอง 11  
21 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 78 เงิน 21  
23 โรงเรียนคูเมืองวิทยา สพม. ชัยภูมิ 78 เงิน 21  
24 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. มุกดาหาร 78 เงิน 21  
25 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 78 เงิน 21  
26 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สพม. กาฬสินธุ์ 78 เงิน 21  
27 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. นครราชสีมา 78 เงิน 21  
28 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 78 เงิน 21  
29 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 21  
30 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. นครราชสีมา 78 เงิน 21  
31 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 78 เงิน 21  
32 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 สพม. ร้อยเอ็ด 78 เงิน 21  
33 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 21  
34 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม. อุดรธานี 78 เงิน 21  
35 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 78 เงิน 21  
36 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 78 เงิน 21  
37 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 78 เงิน 21  
38 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. บุรีรัมย์ 78 เงิน 21  
39 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. ขอนแก่น 78 เงิน 21  
40 โรงเรียนธาตุพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 77 เงิน 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน