ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 649
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 91.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 87.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนธงธานี สพม. ร้อยเอ็ด 85.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 83.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพม. สกลนคร 81.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 78.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 78.20 เงิน 11  
13 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 77.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 77.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 76.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 76.80 เงิน 15  
17 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 76.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 76.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 75.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. กาฬสินธุ์ 74.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. นครราชสีมา 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. สกลนคร 73.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 73.80 เงิน 23  
25 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 73.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 72.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 72.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. ขอนแก่น 72 เงิน 29  
30 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 71.80 เงิน 30  
31 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 71.80 เงิน 30  
32 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 71.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 70.80 เงิน 33  
34 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 70.60 เงิน 34  
35 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 35  
36 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68.80 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 68.80 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 68.40 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 66 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65.40 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. บุรีรัมย์ 64.40 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 61.20 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน