ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 065
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. บุรีรัมย์ 96.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. นครราชสีมา 92.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 91.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 91.25 ทอง 6  
8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 88.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 87.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 86.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 85.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 84.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 83.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 83.50 ทอง 14  
16 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 83.50 ทอง 14  
17 โรงเรียนสูงเนิน สพม. นครราชสีมา 83.50 ทอง 14  
18 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม. บึงกาฬ 82.25 ทอง 18  
19 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 81.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 80.88 ทอง 20  
21 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 80.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนนาส่วงวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 77.75 เงิน 22  
23 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม. สุรินทร์ 75.50 เงิน 23  
25 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. ขอนแก่น 73.75 เงิน 25  
26 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. อุดรธานี 66.50 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. ร้อยเอ็ด 65.50 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 64 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. สุรินทร์ 54.25 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 54.25 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน