ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 650
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม. สกลนคร 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. ขอนแก่น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เลย หนองบัวลำภู 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. ขอนแก่น 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. ชัยภูมิ 74 เงิน 9  
11 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 73 เงิน 11  
13 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 73 เงิน 11  
14 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 71 เงิน 14  
16 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 71 เงิน 14  
17 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 70 เงิน 17  
19 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. นครราชสีมา 70 เงิน 17  
20 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. นครราชสีมา 70 เงิน 17  
21 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. นครราชสีมา 70 เงิน 17  
22 โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. นครพนม 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 68 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 68 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68 ทองแดง 22  
26 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. ชัยภูมิ 68 ทองแดง 22  
27 โรงเรียนบรบือ สพม. มหาสารคาม 67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 67 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนคำม่วง สพม. กาฬสินธุ์ 66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 66 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. สุรินทร์ 66 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 65 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 65 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 64 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. นครราชสีมา 64 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. นครราชสีมา 64 ทองแดง 35  
39 โรงเรียนกมลาไสย สพม. กาฬสินธุ์ 63 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 63 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 63 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 62 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 62 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 61 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 61 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 61 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 61 ทองแดง 44  
48 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 60 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 60 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. นครพนม 60 ทองแดง 48  
52 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 60 ทองแดง 48  
53 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 60 ทองแดง 48  
54 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 60 ทองแดง 48  
55 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 60 ทองแดง 48  
56 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 60 ทองแดง 48  
57 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. หนองคาย 60 ทองแดง 48  
58 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 60 ทองแดง 48  
59 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 60 ทองแดง 48  
60 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 48  
61 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 60 ทองแดง 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน