ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 651
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. ขอนแก่น 90.16 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 83.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 81.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธาตุพนม สพม. นครพนม 80.14 ทอง 4  
5 โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม. ชัยภูมิ 78.47 เงิน 5  
6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 78.47 เงิน 5  
7 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 78.47 เงิน 5  
8 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 78.47 เงิน 5  
9 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. มหาสารคาม 76.80 เงิน 9  
11 โรงเรียนพล สพม. ขอนแก่น 75.13 เงิน 11  
12 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 75.13 เงิน 11  
13 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 75.13 เงิน 11  
14 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 75.13 เงิน 11  
15 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73.46 เงิน 15  
16 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 73.46 เงิน 15  
17 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 71.79 เงิน 17  
18 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. สกลนคร 71.79 เงิน 17  
19 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 71.79 เงิน 17  
20 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. สกลนคร 71.79 เงิน 17  
21 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 71.79 เงิน 17  
22 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. มหาสารคาม 70.12 เงิน 22  
23 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 70.12 เงิน 22  
24 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70.12 เงิน 22  
25 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 70.12 เงิน 22  
26 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 68.45 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 68.45 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 68.45 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 68.45 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68.45 ทองแดง 26  
31 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. หนองคาย 66.78 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนนาดีวิทยา สพม. สุรินทร์ 66.78 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. นครพนม 66.78 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 66.78 ทองแดง 31  
35 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 66.78 ทองแดง 31  
36 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 66.78 ทองแดง 31  
37 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66.78 ทองแดง 31  
38 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 66.78 ทองแดง 31  
39 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 66.78 ทองแดง 31  
40 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. อุดรธานี 65.11 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. ขอนแก่น 65.11 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 65.11 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 65.11 ทองแดง 40  
44 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 63.44 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนปากชมวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 63.44 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 63.44 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 63.44 ทองแดง 44  
48 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 61.77 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 60.10 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. สุรินทร์ 60.10 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนบึงพะไล สพม. นครราชสีมา 60.10 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 60.10 ทองแดง 49  
53 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 60.10 ทองแดง 49  
54 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 58.43 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 58.43 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 58.43 เข้าร่วม 54  
57 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 56.76 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 56.76 เข้าร่วม 57  
59 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. นครราชสีมา 53.42 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพม. ชัยภูมิ 48.41 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 43.40 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน