ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 652
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 89.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. ชัยภูมิ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเอกปัญญา สพม. กาฬสินธุ์ 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 85.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 85.40 ทอง 5  
7 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม. สุรินทร์ 85.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 83.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 83.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. มุกดาหาร 81.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. นครพนม 81.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 81.20 ทอง 15  
17 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. ขอนแก่น 80.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 80.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 80.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80.40 ทอง 20  
22 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 80.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 79.80 เงิน 24  
26 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 79.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 79.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 79.40 เงิน 27  
29 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 78 เงิน 29  
31 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. นครราชสีมา 77.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. หนองคาย 77.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 77.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 76.60 เงิน 34  
35 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 76.20 เงิน 35  
36 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 76.20 เงิน 35  
37 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา สพม. ชัยภูมิ 76.20 เงิน 35  
38 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 76 เงิน 38  
39 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 75.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนหนองอียอวิทยา สพม. สุรินทร์ 75.40 เงิน 39  
41 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 74.60 เงิน 41  
42 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 74.40 เงิน 42  
43 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 74.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 73.80 เงิน 44  
45 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. ขอนแก่น 73.40 เงิน 45  
46 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73.20 เงิน 46  
47 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 73 เงิน 47  
48 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72.40 เงิน 48  
49 โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. นครพนม 72.20 เงิน 49  
50 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 72.20 เงิน 49  
51 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 71.20 เงิน 51  
52 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 70.80 เงิน 52  
53 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 69 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 69 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. บึงกาฬ 68.60 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. อุดรธานี 65.60 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 65.60 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. นครราชสีมา 65 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 64.20 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. นครราชสีมา 62.60 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 62.40 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน