ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 653
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. นครราชสีมา 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย สพม. เลย หนองบัวลำภู 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 78 เงิน 11  
14 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพม. ร้อยเอ็ด 78 เงิน 11  
15 โรงเรียนราษีไศล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 11  
16 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 11  
17 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. นครราชสีมา 78 เงิน 11  
18 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 77 เงิน 18  
20 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. ขอนแก่น 77 เงิน 18  
21 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 77 เงิน 18  
22 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 77 เงิน 18  
23 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 76 เงิน 23  
25 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 76 เงิน 23  
26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 76 เงิน 23  
27 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. ขอนแก่น 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 75 เงิน 27  
29 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 75 เงิน 27  
30 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 75 เงิน 27  
31 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 75 เงิน 27  
32 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 75 เงิน 27  
33 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เลย หนองบัวลำภู 75 เงิน 27  
34 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 75 เงิน 27  
35 โรงเรียนเอกปัญญา สพม. กาฬสินธุ์ 75 เงิน 27  
36 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 75 เงิน 27  
37 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 37  
38 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 74 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 74 เงิน 37  
40 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 74 เงิน 37  
41 โรงเรียนสามชัย สพม. กาฬสินธุ์ 74 เงิน 37  
42 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 73 เงิน 42  
43 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 73 เงิน 42  
44 โรงเรียนโนนเทพ สพม. สุรินทร์ 73 เงิน 42  
45 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. สุรินทร์ 68 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 68 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. อุดรธานี 68 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 68 ทองแดง 45  
49 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 67 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 67 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. นครราชสีมา 67 ทองแดง 49  
53 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 67 ทองแดง 49  
54 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม สพม. นครพนม 67 ทองแดง 49  
55 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 66 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 55  
58 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. ขอนแก่น 65 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 65 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 50 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. มุกดาหาร 50 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน