ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 654
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 88.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. กาฬสินธุ์ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 78.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. ขอนแก่น 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 73.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนพล สพม. ขอนแก่น 71.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 70.50 เงิน 13  
14 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. บุรีรัมย์ 70 เงิน 14  
16 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. บุรีรัมย์ 69 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 68.50 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 68 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 67.50 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนคำม่วง สพม. กาฬสินธุ์ 65.50 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 65.50 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 65.50 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 65.50 ทองแดง 24  
28 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 65 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 64.50 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 64.50 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. ร้อยเอ็ด 64 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 64 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 63 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 62.50 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 61.50 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 61 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 59.50 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 59 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. ขอนแก่น 59 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 57.50 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 57.50 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. นครราชสีมา 57 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 57 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 56.50 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 56.50 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เลย หนองบัวลำภู 56 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนเซิมพิทยาคม สพม. หนองคาย 54.50 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 52.50 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. นครพนม 50 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 49 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 48.50 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 47.50 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 47 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. นครพนม 46 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 43 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 43 เข้าร่วม 57  
59 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 40 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 37 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 35 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน