ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 657
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 91.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. นครราชสีมา 87.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 87.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. บุรีรัมย์ 86.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. กาฬสินธุ์ 86.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 85.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. มุกดาหาร 85.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.60 ทอง 10  
12 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 85.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 85.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 84.80 ทอง 14  
16 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.80 ทอง 14  
17 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 84.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 84.60 ทอง 17  
19 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 84.60 ทอง 17  
20 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.60 ทอง 17  
21 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. สุรินทร์ 84.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. บุรีรัมย์ 84.40 ทอง 21  
23 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. บึงกาฬ 84.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.20 ทอง 23  
25 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 83.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 83.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 83.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 83.40 ทอง 27  
29 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. มหาสารคาม 83.40 ทอง 27  
30 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 83.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 82.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 82.40 ทอง 31  
33 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 82.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 82.20 ทอง 33  
35 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 82 ทอง 35  
36 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. สุรินทร์ 82 ทอง 35  
37 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 81.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. ขอนแก่น 81.40 ทอง 39  
40 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81 ทอง 40  
41 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81 ทอง 40  
42 โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม. ชัยภูมิ 80.60 ทอง 42  
43 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 80 ทอง 43  
44 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79.80 เงิน 44  
45 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 79.20 เงิน 45  
46 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 77.40 เงิน 46  
47 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. นครราชสีมา 74.80 เงิน 47  
48 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 50 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. นครพนม 50 เข้าร่วม 48  
50 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 50 เข้าร่วม 48  
51 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 50 เข้าร่วม 48  
52 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 50 เข้าร่วม 48  
53 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 50 เข้าร่วม 48  
54 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 50 เข้าร่วม 48  
55 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 50 เข้าร่วม 48  
56 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 50 เข้าร่วม 48  
57 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 50 เข้าร่วม 48  
58 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 50 เข้าร่วม 48  
59 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. อุดรธานี 50 เข้าร่วม 48  
60 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. นครพนม 50 เข้าร่วม 48  
61 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน