ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 658
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 87.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. ขอนแก่น 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. กาฬสินธุ์ 80.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. นครพนม 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สพม. สกลนคร 78.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 78 เงิน 15  
17 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. มหาสารคาม 77.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 77 เงิน 18  
20 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 76.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 74.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 74.20 เงิน 24  
26 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 73.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 73 เงิน 28  
29 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 72.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เลย หนองบัวลำภู 71.80 เงิน 30  
31 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 71.80 เงิน 30  
32 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 71.20 เงิน 32  
33 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. นครราชสีมา 71 เงิน 33  
34 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 70.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 70 เงิน 35  
36 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 70 เงิน 35  
37 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 69 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 69 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68.20 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. อุดรธานี 68.20 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 68 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 67 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สพม. นครราชสีมา 66.80 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 66 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 66 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 65.80 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 65.20 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 65 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 65 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 64.20 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 64 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. สุรินทร์ 63 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 62 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 61 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนสตึก สพม. บุรีรัมย์ 58 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 57 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 56 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 54.80 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 54 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 53 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน