ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 066
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. นครราชสีมา 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94.10 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 93.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. ขอนแก่น 92.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 91.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 90.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 89.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. บุรีรัมย์ 88.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนสตึก สพม. บุรีรัมย์ 88.20 ทอง 11  
13 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 87.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. สุรินทร์ 86.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 85.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.30 ทอง 16  
17 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 83.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 82.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 81.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 80.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. สุรินทร์ 77.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77.40 เงิน 21  
23 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 74.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 65.80 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 63.80 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 54.60 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 53.80 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน