ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 661
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตึก สพม. บุรีรัมย์ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. นครพนม 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา สพม. สกลนคร 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. นครราชสีมา 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. สกลนคร 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 87 ทอง 14  
16 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. ร้อยเอ็ด 87 ทอง 14  
17 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 87 ทอง 14  
18 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 87 ทอง 14  
19 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 87 ทอง 14  
20 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 87 ทอง 14  
21 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 87 ทอง 14  
22 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 86 ทอง 22  
23 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 86 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 86 ทอง 22  
25 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง 22  
26 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 86 ทอง 22  
27 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง 22  
28 โรงเรียนสามผงวิทยาคม สพม. นครพนม 86 ทอง 22  
29 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. กาฬสินธุ์ 85 ทอง 29  
30 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 85 ทอง 29  
31 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. มุกดาหาร 85 ทอง 29  
32 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85 ทอง 29  
33 โรงเรียนภูหลวงวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 85 ทอง 29  
34 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. บุรีรัมย์ 85 ทอง 29  
35 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 85 ทอง 29  
36 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 29  
37 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85 ทอง 29  
38 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 85 ทอง 29  
39 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 85 ทอง 29  
40 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 84 ทอง 40  
41 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 84 ทอง 40  
42 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84 ทอง 40  
43 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 84 ทอง 40  
44 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 84 ทอง 40  
45 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 84 ทอง 40  
46 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84 ทอง 40  
47 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84 ทอง 40  
48 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 84 ทอง 40  
49 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. อุดรธานี 84 ทอง 40  
50 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง 50  
51 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 83 ทอง 50  
52 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 83 ทอง 50  
53 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 83 ทอง 50  
54 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 83 ทอง 50  
55 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 83 ทอง 50  
56 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 82 ทอง 56  
57 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 82 ทอง 56  
58 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 82 ทอง 56  
59 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. หนองคาย 82 ทอง 56  
60 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 81 ทอง 60  
61 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. นครราชสีมา 80 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน