ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 664
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. นครราชสีมา 80 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 80 ทอง ชนะเลิศ  
4 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม. ร้อยเอ็ด 80 ทอง ชนะเลิศ  
5 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. อุดรธานี 80 ทอง ชนะเลิศ  
6 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 80 ทอง ชนะเลิศ  
7 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง ชนะเลิศ  
8 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 80 ทอง ชนะเลิศ  
9 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 80 ทอง ชนะเลิศ  
10 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม. สุรินทร์ 80 ทอง ชนะเลิศ  
11 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. นครราชสีมา 80 ทอง ชนะเลิศ  
12 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 80 ทอง ชนะเลิศ  
13 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 80 ทอง ชนะเลิศ  
14 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 80 ทอง ชนะเลิศ  
15 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง ชนะเลิศ  
16 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. นครพนม 80 ทอง ชนะเลิศ  
17 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 80 ทอง ชนะเลิศ  
18 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 80 ทอง ชนะเลิศ  
19 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 80 ทอง ชนะเลิศ  
20 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 80 ทอง ชนะเลิศ  
21 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. บุรีรัมย์ 80 ทอง ชนะเลิศ  
22 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 80 ทอง ชนะเลิศ  
23 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. ชัยภูมิ 80 ทอง ชนะเลิศ  
24 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง ชนะเลิศ  
25 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง ชนะเลิศ  
26 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 26  
27 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. ขอนแก่น 70 เงิน 26  
28 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 26  
29 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 70 เงิน 26  
30 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 26  
31 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. มุกดาหาร 70 เงิน 26  
32 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. หนองคาย 70 เงิน 26  
33 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา2 สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 70 เงิน 26  
34 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. นครพนม 70 เงิน 26  
35 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. สกลนคร 70 เงิน 26  
36 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 70 เงิน 26  
37 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 70 เงิน 26  
38 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 70 เงิน 26  
39 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม. หนองคาย 70 เงิน 26  
40 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 70 เงิน 26  
41 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 26  
42 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 70 เงิน 26  
43 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. อุดรธานี 70 เงิน 26  
44 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 70 เงิน 26  
45 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. มหาสารคาม 70 เงิน 26  
46 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 70 เงิน 26  
47 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เลย หนองบัวลำภู 70 เงิน 26  
48 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 70 เงิน 26  
49 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 70 เงิน 26  
50 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 70 เงิน 26  
51 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 60 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น - -  
53 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น - -  
54 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน