ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 067
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 97.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 96.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 94.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 93.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 92.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 91.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 89.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 88.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 86.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 85.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 84.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 83.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 82.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 81.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 80.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 79.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา สพม. ชัยภูมิ 78.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 77.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 76.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม. สุรินทร์ 75.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 73.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 67.60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. สุรินทร์ 66.60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. อุดรธานี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน