ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 677
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เลย หนองบัวลำภู 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 91 ทอง 5  
7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 91 ทอง 5  
8 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. สกลนคร 90 ทอง 8  
11 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 90 ทอง 8  
12 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. นครราชสีมา 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 89 ทอง 12  
14 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 89 ทอง 12  
15 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 89 ทอง 12  
16 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 89 ทอง 12  
17 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. สกลนคร 88 ทอง 17  
18 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 88 ทอง 17  
19 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 88 ทอง 17  
20 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 88 ทอง 17  
21 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 88 ทอง 17  
22 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 88 ทอง 17  
23 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 88 ทอง 17  
24 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 88 ทอง 17  
25 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87 ทอง 25  
26 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 87 ทอง 25  
27 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 87 ทอง 25  
28 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87 ทอง 25  
29 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 87 ทอง 25  
30 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 86 ทอง 30  
31 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 86 ทอง 30  
32 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 86 ทอง 30  
33 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. นครราชสีมา 86 ทอง 30  
34 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 86 ทอง 30  
35 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 86 ทอง 30  
36 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม สพม. นครพนม 86 ทอง 30  
37 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 86 ทอง 30  
38 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86 ทอง 30  
39 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 86 ทอง 30  
40 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 86 ทอง 30  
41 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. สุรินทร์ 85 ทอง 41  
42 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. นครราชสีมา 85 ทอง 41  
43 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 85 ทอง 41  
44 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85 ทอง 41  
45 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 41  
46 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 85 ทอง 41  
47 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 47  
48 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 84 ทอง 47  
49 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 84 ทอง 47  
50 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 84 ทอง 47  
51 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 84 ทอง 47  
52 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 47  
53 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. ร้อยเอ็ด 84 ทอง 47  
54 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 84 ทอง 47  
55 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 47  
56 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 84 ทอง 47  
57 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 84 ทอง 47  
58 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 83 ทอง 58  
59 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. ขอนแก่น 83 ทอง 58  
60 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 83 ทอง 58  
61 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สพม. ชัยภูมิ 83 ทอง 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน