ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 679
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 92.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. ชัยภูมิ 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. สุรินทร์ 88.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 88.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 88.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนธาตุพนม สพม. นครพนม 87.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 87.80 ทอง 8  
10 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 87.80 ทอง 8  
11 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 87.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 87.40 ทอง 11  
13 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 87.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.20 ทอง 13  
15 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 87.20 ทอง 13  
16 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. มหาสารคาม 87.20 ทอง 13  
17 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 87.20 ทอง 13  
18 โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 87 ทอง 18  
20 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 87 ทอง 18  
21 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 86.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 86.80 ทอง 21  
23 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.80 ทอง 21  
24 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 86.80 ทอง 21  
25 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 86.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. ร้อยเอ็ด 86.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 86.40 ทอง 26  
28 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 86.40 ทอง 26  
29 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 86.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. นครพนม 86.20 ทอง 29  
31 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง 31  
32 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ สพม. กาฬสินธุ์ 86 ทอง 31  
33 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. บุรีรัมย์ 86 ทอง 31  
34 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. มุกดาหาร 85.80 ทอง 34  
36 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. กาฬสินธุ์ 85.80 ทอง 34  
37 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85.80 ทอง 34  
38 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 85.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.40 ทอง 39  
40 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 85.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 85.20 ทอง 40  
42 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. ร้อยเอ็ด 85.20 ทอง 40  
43 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เลย หนองบัวลำภู 85.20 ทอง 40  
44 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85 ทอง 44  
45 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 85 ทอง 44  
46 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 84.60 ทอง 46  
47 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. สกลนคร 84.40 ทอง 47  
48 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.40 ทอง 47  
49 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 84 ทอง 49  
50 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 83.80 ทอง 50  
51 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.60 ทอง 51  
52 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 79.80 เงิน 52  
53 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 79.80 เงิน 52  
54 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 79.80 เงิน 52  
55 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 79.60 เงิน 55  
56 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 79.60 เงิน 55  
57 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 79.60 เงิน 55  
58 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 79.40 เงิน 58  
59 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. หนองคาย 79.40 เงิน 58  
60 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 78.40 เงิน 60  
61 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. ชัยภูมิ 78.20 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน