ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 068
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. นครราชสีมา 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 92.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 91.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 90.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 89.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 88.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 87.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) สพม. บุรีรัมย์ 86.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 85.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 84.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. นครราชสีมา 82.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนสตึก สพม. บุรีรัมย์ 81.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. สกลนคร 73.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 71.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. ขอนแก่น 64.40 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 63.40 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. สุรินทร์ 62.40 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 61.40 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60.40 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ - -  
26 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น - -  
27 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. บึงกาฬ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน