ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 680
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 85.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. นครพนม 83.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบัวขาว สพม. กาฬสินธุ์ 83.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 83.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 82.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 82.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. สุรินทร์ 82.20 ทอง 8  
10 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 80.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 80.80 ทอง 12  
14 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 80.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 80.60 ทอง 14  
16 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 80.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 80.40 ทอง 16  
18 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 80.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 80.20 ทอง 18  
20 โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม สพม. อุดรธานี 80.20 ทอง 18  
21 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. สุรินทร์ 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 80 ทอง 21  
24 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง 21  
25 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 80 ทอง 21  
26 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 21  
27 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 80 ทอง 21  
28 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 80 ทอง 21  
29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. นครราชสีมา 80 ทอง 21  
30 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 80 ทอง 21  
31 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 78.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 78.60 เงิน 31  
33 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 78.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 78.40 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 78.20 เงิน 35  
36 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 78.20 เงิน 35  
37 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 78 เงิน 37  
38 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. ชัยภูมิ 77.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 77.80 เงิน 38  
40 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 77.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. นครพนม 77.40 เงิน 41  
42 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร 77.40 เงิน 41  
43 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 77.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. สกลนคร 77.20 เงิน 43  
45 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. บุรีรัมย์ 77.20 เงิน 43  
46 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 77.20 เงิน 43  
47 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 77 เงิน 47  
48 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 77 เงิน 47  
49 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 76.80 เงิน 49  
50 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 76.60 เงิน 50  
51 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 75.60 เงิน 51  
52 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เลย หนองบัวลำภู 75.60 เงิน 51  
53 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.40 เงิน 53  
54 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.40 เงิน 53  
55 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 75.20 เงิน 55  
56 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 74.80 เงิน 56  
57 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 74.40 เงิน 57  
58 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 73.80 เงิน 58  
59 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 73.80 เงิน 58  
60 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 73.60 เงิน 60  
61 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 73.60 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน