ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 682
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนร่องคำ สพม. กาฬสินธุ์ 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สพม. ชัยภูมิ 96 ทอง 4  
6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. กาฬสินธุ์ 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 94.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 94 ทอง 8  
9 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. สกลนคร 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนทีโอเอวิทยา สพม. มุกดาหาร 75 เงิน 16  
18 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. มหาสารคาม 75 เงิน 16  
19 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 75 เงิน 16  
20 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 75 เงิน 16  
21 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 75 เงิน 16  
22 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 75 เงิน 16  
23 โรงเรียนสตึก สพม. บุรีรัมย์ 75 เงิน 16  
24 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 75 เงิน 16  
25 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. บุรีรัมย์ 75 เงิน 16  
26 โรงเรียนเสลภูมิ สพม. ร้อยเอ็ด 75 เงิน 16  
27 โรงเรียนครบุรี สพม. นครราชสีมา 60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 60 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. นครราชสีมา 60 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. ขอนแก่น 60 ทองแดง 27  
31 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. นครพนม 60 ทองแดง 27  
32 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 27  
33 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 27  
34 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 60 ทองแดง 27  
35 โรงเรียนพันดอนวิทยา สพม. อุดรธานี 60 ทองแดง 27  
36 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ สพม. สุรินทร์ 60 ทองแดง 27  
37 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 60 ทองแดง 27  
38 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. นครราชสีมา 60 ทองแดง 27  
39 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 27  
40 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 27  
41 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. หนองคาย 60 ทองแดง 27  
42 โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ สพม. อุดรธานี 60 ทองแดง 27  
43 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 60 ทองแดง 27  
44 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. อุดรธานี 60 ทองแดง 27  
45 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. ขอนแก่น 60 ทองแดง 27  
46 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม. บึงกาฬ 60 ทองแดง 27  
47 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน