ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 683
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. กาฬสินธุ์ 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. นครราชสีมา 97 ทอง 4  
6 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนร่องคำ สพม. กาฬสินธุ์ 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม. สุรินทร์ 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ สพม. อุดรธานี 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 86 ทอง 14  
16 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 17  
19 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 75 เงิน 17  
20 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. ขอนแก่น 75 เงิน 17  
21 โรงเรียนทีโอเอวิทยา สพม. มุกดาหาร 75 เงิน 17  
22 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 75 เงิน 17  
23 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. นครพนม 75 เงิน 17  
24 โรงเรียนสตึก สพม. บุรีรัมย์ 75 เงิน 17  
25 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. หนองคาย 75 เงิน 17  
26 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 75 เงิน 17  
27 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. บุรีรัมย์ 75 เงิน 17  
28 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 75 เงิน 17  
29 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 75 เงิน 17  
30 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 70 เงิน 30  
31 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 70 เงิน 30  
32 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 30  
33 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. ร้อยเอ็ด 70 เงิน 30  
34 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 70 เงิน 30  
35 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 70 เงิน 30  
36 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 70 เงิน 30  
37 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 70 เงิน 30  
38 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 30  
39 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 60 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 60 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 60 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 60 ทองแดง 39  
43 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. ชัยภูมิ 60 ทองแดง 39  
44 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 60 ทองแดง 39  
45 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 60 ทองแดง 39  
46 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. นครราชสีมา 60 ทองแดง 39  
47 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. นครพนม 60 ทองแดง 39  
48 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 39  
49 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 60 ทองแดง 39  
50 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สพม. ขอนแก่น 60 ทองแดง 39  
51 โรงเรียนเสลภูมิ สพม. ร้อยเอ็ด 60 ทองแดง 39  
52 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม. บึงกาฬ 60 ทองแดง 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน