ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 684
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ สพม. อุดรธานี 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกมลาไสย สพม. กาฬสินธุ์ 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนประทาย สพม. นครราชสีมา 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. บึงกาฬ 94 ทอง 7  
9 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สพม. สุรินทร์ 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. นครราชสีมา 90 ทอง 10  
13 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. นครพนม 90 ทอง 10  
14 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 90 ทอง 10  
15 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 90 ทอง 10  
16 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. ขอนแก่น 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สพม. นครราชสีมา 85 ทอง 16  
19 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 85 ทอง 16  
20 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา สพม. อุดรธานี 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 20  
22 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง 20  
23 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 80 ทอง 20  
24 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" สพม. สุรินทร์ 80 ทอง 20  
25 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สพม. ชัยภูมิ 80 ทอง 20  
26 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 20  
27 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง 20  
28 โคกสะอาดวิทยา สพม. ชัยภูมิ 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 75 เงิน 28  
30 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 75 เงิน 28  
31 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. หนองคาย 75 เงิน 28  
32 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 28  
33 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 75 เงิน 28  
34 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 28  
35 โรงเรียนศรีแสงธรรม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 75 เงิน 28  
36 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. กาฬสินธุ์ 70 เงิน 36  
37 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. นครพนม 70 เงิน 36  
38 โรงเรียนปทุมพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 70 เงิน 36  
39 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 70 เงิน 36  
40 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 70 เงิน 36  
41 โรงเรียนพันดอนวิทยา สพม. อุดรธานี 70 เงิน 36  
42 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 70 เงิน 36  
43 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 70 เงิน 36  
44 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 70 เงิน 36  
45 โรงเรียนสตึก สพม. บุรีรัมย์ 70 เงิน 36  
46 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม สพม. สกลนคร 70 เงิน 36  
47 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 70 เงิน 36  
48 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 70 เงิน 36  
49 โรงเรียนเสลภูมิ สพม. ร้อยเอ็ด 70 เงิน 36  
50 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 60 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 60 ทองแดง 50  
54 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ สพม. สุรินทร์ 60 ทองแดง 50  
55 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. หนองคาย 60 ทองแดง 50  
56 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 60 ทองแดง 50  
57 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 60 ทองแดง 50  
58 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. นครราชสีมา 60 ทองแดง 50  
59 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. นครราชสีมา 60 ทองแดง 50  
60 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม สพม. มุกดาหาร 60 ทองแดง 50  
61 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 60 ทองแดง 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน