ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 685
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 99.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. บึงกาฬ 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 98.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 98 ทอง 5  
6 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. สกลนคร 97.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 97 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีแสงธรรม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 96.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ สพม. สุรินทร์ 96 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ สพม. อุดรธานี 95.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 95 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94 ทอง 12  
13 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สพม. นครพนม 94 ทอง 12  
14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. กาฬสินธุ์ 93 ทอง 14  
15 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. บุรีรัมย์ 93 ทอง 14  
16 โรงเรียนร่องคำ สพม. กาฬสินธุ์ 92 ทอง 16  
17 โรงเรียนนาส่วงวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 90 ทอง 17  
18 โรงเรียนพันดอนวิทยา สพม. อุดรธานี 89 ทอง 18  
19 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 88 ทอง 19  
20 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม สพม. สกลนคร 87 ทอง 20  
21 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 22  
23 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 85 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 22  
25 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 85 ทอง 22  
26 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 84 ทอง 26  
27 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. หนองคาย 84 ทอง 26  
28 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 84 ทอง 26  
29 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สพม. สุรินทร์ 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 83 ทอง 29  
31 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83 ทอง 29  
32 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม สพม. สกลนคร 83 ทอง 29  
33 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สพม. ชัยภูมิ 79 เงิน 34  
35 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 78 เงิน 35  
36 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 77 เงิน 36  
37 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. นครพนม 76 เงิน 37  
38 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา สพม. อุดรธานี 75 เงิน 38  
39 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 75 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สพม. นครราชสีมา 75 เงิน 38  
41 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. ขอนแก่น 75 เงิน 38  
42 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 74 เงิน 42  
43 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. นครราชสีมา 74 เงิน 42  
44 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 73 เงิน 44  
45 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. นครราชสีมา 72 เงิน 45  
46 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. นครราชสีมา 72 เงิน 45  
47 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72 เงิน 45  
48 โรงเรียนสตึก สพม. บุรีรัมย์ 71.50 เงิน 48  
49 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 71.50 เงิน 48  
50 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 71.50 เงิน 48  
51 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. นครราชสีมา 71.50 เงิน 48  
52 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. มุกดาหาร 71 เงิน 52  
53 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 71 เงิน 52  
54 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. หนองคาย 71 เงิน 52  
55 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 71 เงิน 52  
56 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71 เงิน 52  
57 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 71 เงิน 52  
58 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 70.50 เงิน 58  
59 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70.50 เงิน 58  
60 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. มหาสารคาม 60 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 60 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน