ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 686
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 96.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 94.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 92.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 91.03 ทอง 5  
6 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91.01 ทอง 6  
7 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 90.99 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 90.85 ทอง 8  
9 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89.62 ทอง 9  
10 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 89.32 ทอง 10  
11 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 89.11 ทอง 11  
12 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 88.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 87.79 ทอง 13  
14 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 87.42 ทอง 14  
15 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 86.59 ทอง 15  
16 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 86.17 ทอง 16  
17 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. นครราชสีมา 86.10 ทอง 17  
18 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 85.66 ทอง 18  
19 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 85.63 ทอง 19  
20 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 85.42 ทอง 20  
21 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. นครพนม 85.25 ทอง 21  
22 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 84.84 ทอง 22  
23 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. นครราชสีมา 83.23 ทอง 23  
24 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 83.07 ทอง 24  
25 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 82.26 ทอง 25  
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพม. หนองคาย 82.21 ทอง 26  
27 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.12 ทอง 27  
28 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. ขอนแก่น 81.92 ทอง 28  
29 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 81.72 ทอง 29  
30 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. นครราชสีมา 81.52 ทอง 30  
31 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 81.15 ทอง 31  
32 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 80.90 ทอง 32  
33 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.53 ทอง 33  
34 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.36 ทอง 34  
35 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 79.96 เงิน 35  
36 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. สุรินทร์ 79.48 เงิน 36  
37 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 79.22 เงิน 37  
38 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 78.87 เงิน 38  
39 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 78.52 เงิน 39  
40 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. อุดรธานี 77.80 เงิน 40  
41 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 77.54 เงิน 41  
42 โรงเรียนสามชัย สพม. กาฬสินธุ์ 77.26 เงิน 42  
43 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 76.93 เงิน 43  
44 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 76.80 เงิน 44  
45 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 76.01 เงิน 45  
46 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 75.92 เงิน 46  
47 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 75.76 เงิน 47  
48 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 75.12 เงิน 48  
49 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. นครราชสีมา 74.77 เงิน 49  
50 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 74.65 เงิน 50  
51 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 74.07 เงิน 51  
52 โรงเรียนเทพาลัย สพม. นครราชสีมา 73.66 เงิน 52  
53 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73.49 เงิน 53  
54 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 72.89 เงิน 54  
55 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72.74 เงิน 55  
56 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 72.62 เงิน 56  
57 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 71.80 เงิน 57  
58 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 68.57 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 67.71 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 67.59 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 65.99 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน