ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 687
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. นครราชสีมา 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพม. อุดรธานี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 95.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. นครราชสีมา 95.45 ทอง 4  
5 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 94.32 ทอง 5  
6 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 93.14 ทอง 6  
7 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92.37 ทอง 7  
8 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 90.23 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 89.89 ทอง 9  
10 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 88.14 ทอง 10  
11 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 88.02 ทอง 11  
12 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. ขอนแก่น 87.98 ทอง 12  
13 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. นครราชสีมา 87.96 ทอง 13  
14 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. มุกดาหาร 87.24 ทอง 14  
15 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. มหาสารคาม 87.06 ทอง 15  
16 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 86.95 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 86.26 ทอง 17  
18 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 85.83 ทอง 19  
20 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 85.22 ทอง 20  
21 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม. ร้อยเอ็ด 85.12 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. บุรีรัมย์ 85.03 ทอง 22  
23 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. กาฬสินธุ์ 85.01 ทอง 23  
24 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. อุดรธานี 84.95 ทอง 24  
25 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 84.36 ทอง 25  
26 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.75 ทอง 26  
27 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 82.27 ทอง 27  
28 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.81 ทอง 28  
29 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.58 ทอง 29  
30 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 81.29 ทอง 30  
31 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 81.16 ทอง 31  
32 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. นครราชสีมา 81.15 ทอง 32  
33 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. หนองคาย 81.14 ทอง 33  
34 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 81.13 ทอง 34  
35 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 81.12 ทอง 35  
36 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 81.11 ทอง 36  
37 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 81.10 ทอง 37  
38 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.09 ทอง 38  
39 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 81.08 ทอง 39  
40 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 81.07 ทอง 40  
41 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 81.06 ทอง 41  
42 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 76.81 เงิน 42  
43 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. ขอนแก่น 76 เงิน 43  
44 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 75.98 เงิน 44  
45 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 75.76 เงิน 45  
46 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. นครพนม 75.59 เงิน 46  
47 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 75.57 เงิน 47  
48 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. ร้อยเอ็ด 75.45 เงิน 48  
49 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. นครราชสีมา 74.29 เงิน 49  
50 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 74.14 เงิน 50  
51 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 73.66 เงิน 51  
52 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. หนองคาย 73.61 เงิน 52  
53 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 72.49 เงิน 53  
54 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 71.97 เงิน 54  
55 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 71.78 เงิน 55  
56 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70.67 เงิน 56  
57 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 69.47 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 68.41 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 67.33 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 66.09 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 65.82 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน