ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 688
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. อุดรธานี 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตึก สพม. บุรีรัมย์ 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. นครพนม 95.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. นครราชสีมา 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 94.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 94 ทอง 8  
9 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 93.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบัวขาว สพม. กาฬสินธุ์ 93 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. นครราชสีมา 92.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 92 ทอง 12  
13 โรงเรียนราษีไศล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 91 ทอง 14  
15 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. นครราชสีมา 90.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 90 ทอง 16  
17 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 89.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 89 ทอง 18  
19 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 88.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง 20  
21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. มหาสารคาม 87.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 87 ทอง 22  
23 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 86.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม สพม. สกลนคร 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 85.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 85 ทอง 26  
27 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 84.50 ทอง 27  
28 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 84 ทอง 28  
29 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 83.50 ทอง 29  
30 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83 ทอง 30  
31 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 79 เงิน 31  
32 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 78.50 เงิน 32  
33 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 78 เงิน 33  
34 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 77.50 เงิน 34  
35 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 77 เงิน 35  
36 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. สกลนคร 76.50 เงิน 36  
37 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 76 เงิน 37  
38 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.50 เงิน 38  
39 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 75 เงิน 39  
40 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74.50 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. บุรีรัมย์ 74 เงิน 41  
42 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 73.50 เงิน 42  
43 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 73 เงิน 43  
44 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 72.50 เงิน 44  
45 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 72 เงิน 45  
46 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 71.50 เงิน 46  
47 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 71 เงิน 47  
48 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 70.50 เงิน 48  
49 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 69 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68.50 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนโนนกอกวิทยา สพม. ชัยภูมิ 68 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนกมลาไสย สพม. กาฬสินธุ์ 67.50 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เลย หนองบัวลำภู 67 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 66.50 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 66 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 65.50 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. นครราชสีมา 65 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. นครพนม 64.50 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม. หนองคาย 64 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 63.50 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 63 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน