ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 689
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. ร้อยเอ็ด 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. ขอนแก่น 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. มหาสารคาม 93.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตึก สพม. บุรีรัมย์ 93.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 93.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. นครราชสีมา 93 ทอง 11  
12 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 92.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 92 ทอง 13  
14 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 91 ทอง 14  
15 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. หนองคาย 90.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง 16  
17 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. นครราชสีมา 88.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. ขอนแก่น 88 ทอง 18  
19 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 87.25 ทอง 20  
21 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87 ทอง 21  
22 โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 86.75 ทอง 22  
23 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 86.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 86.25 ทอง 24  
25 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 86 ทอง 25  
26 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. กาฬสินธุ์ 85.75 ทอง 26  
27 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85.50 ทอง 27  
28 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 85 ทอง 28  
29 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. นครพนม 84.75 ทอง 29  
30 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.25 ทอง 30  
31 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. นครพนม 84.25 ทอง 30  
32 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 83 ทอง 32  
33 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 79 เงิน 33  
34 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. สกลนคร 78 เงิน 34  
35 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 77.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 77 เงิน 36  
37 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 76.50 เงิน 37  
38 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 76.25 เงิน 38  
39 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 76 เงิน 39  
40 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 75.50 เงิน 40  
41 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 75 เงิน 41  
42 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 74.50 เงิน 42  
43 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 74 เงิน 43  
44 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 73.50 เงิน 44  
45 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. สกลนคร 73 เงิน 45  
46 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 72.50 เงิน 46  
47 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72 เงิน 47  
48 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 71 เงิน 48  
49 โรงเรียนเมืองยางศึกษา สพม. นครราชสีมา 69 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68.50 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 68 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา สพม. สุรินทร์ 67.50 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 66.50 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 65.50 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 64.50 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. นครราชสีมา 64 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. ขอนแก่น 63.50 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. ขอนแก่น 63 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน