ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 069
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 97.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. นครราชสีมา 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. บุรีรัมย์ 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. นครราชสีมา 91 ทอง 6  
8 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 91 ทอง 6  
9 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 91 ทอง 6  
10 โรงเรียนสตึก สพม. บุรีรัมย์ 86.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 85.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 83.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 83.40 ทอง 12  
14 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 80.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.80 ทอง 14  
16 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. สุรินทร์ 80.80 ทอง 14  
17 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.80 ทอง 14  
18 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม. สุรินทร์ 80.80 ทอง 14  
19 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 80.80 ทอง 14  
20 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 75.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 75.20 เงิน 20  
22 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. สุรินทร์ 74.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. อุดรธานี 66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 66 ทองแดง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน