ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 690
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. นครราชสีมา 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. กาฬสินธุ์ 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. มุกดาหาร 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. หนองคาย 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. สกลนคร 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 84 ทอง 9  
12 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 9  
13 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84 ทอง 9  
14 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 82 ทอง 14  
17 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 82 ทอง 14  
18 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. บุรีรัมย์ 78 เงิน 18  
20 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 78 เงิน 18  
21 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. สกลนคร 75 เงิน 22  
24 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 73 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก สพม. นครพนม 73 เงิน 25  
27 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 73 เงิน 25  
28 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 73 เงิน 25  
29 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 72 เงิน 29  
30 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 72 เงิน 29  
31 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 72 เงิน 29  
32 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 72 เงิน 29  
33 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 72 เงิน 29  
34 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. สุรินทร์ 71 เงิน 34  
35 โรงเรียนลือวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 71 เงิน 34  
36 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 71 เงิน 34  
37 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. นครราชสีมา 71 เงิน 34  
38 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71 เงิน 34  
39 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 69 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 69 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. มหาสารคาม 68 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 68 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 67 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 67 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 67 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 44  
48 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. ขอนแก่น 66 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. ชัยภูมิ 66 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 65 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 64 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 64 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม สพม. อุดรธานี 64 ทองแดง 51  
54 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. หนองคาย 64 ทองแดง 51  
55 โรงเรียนบรบือ สพม. มหาสารคาม 64 ทองแดง 51  
56 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 64 ทองแดง 51  
57 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 63 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. สุรินทร์ 62 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 61 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 61 ทองแดง 59  
61 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. นครพนม 60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน