ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 691
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. นครพนม 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. นครราชสีมา 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. บุรีรัมย์ 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพม. อุดรธานี 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. หนองคาย 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. ร้อยเอ็ด 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. นครราชสีมา 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 85 ทอง 13  
16 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 80 ทอง 16  
18 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 80 ทอง 16  
19 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. สกลนคร 80 ทอง 16  
20 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนเอกปัญญา สพม. กาฬสินธุ์ 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 75 เงิน 22  
24 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. สกลนคร 75 เงิน 22  
25 โรงเรียนมิตรภาพ สพม. มหาสารคาม 75 เงิน 22  
26 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 75 เงิน 22  
27 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 75 เงิน 22  
28 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. นครพนม 75 เงิน 22  
29 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 73 เงิน 29  
30 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 72 เงิน 30  
31 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. ขอนแก่น 71 เงิน 31  
32 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม สพม. อุดรธานี 70 เงิน 32  
33 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 70 เงิน 32  
34 โรงเรียนร่องคำ สพม. กาฬสินธุ์ 70 เงิน 32  
35 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 70 เงิน 32  
36 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 70 เงิน 32  
37 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เลย หนองบัวลำภู 69 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 69 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 68 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 68 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. นครราชสีมา 67 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 66 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. บึงกาฬ 66 ทองแดง 42  
45 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. บุรีรัมย์ 66 ทองแดง 42  
46 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 66 ทองแดง 42  
47 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66 ทองแดง 42  
48 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. ชัยภูมิ 66 ทองแดง 42  
49 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 66 ทองแดง 42  
50 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 65 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 64 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 64 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 64 ทองแดง 51  
54 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 51  
55 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 63 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 63 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. นครราชสีมา 63 ทองแดง 55  
58 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 62 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. หนองคาย 62 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. นครราชสีมา 61 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน