ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 692
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 87.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 87.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 86.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 85.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 85.80 ทอง 9  
11 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 85.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 85.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.20 ทอง 12  
14 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 82.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 82.40 ทอง 16  
18 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 81.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 81.80 ทอง 18  
20 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 81.80 ทอง 18  
21 โรงเรียนเซกา สพม. บึงกาฬ 81.80 ทอง 18  
22 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 81.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" สพม. กาฬสินธุ์ 80.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. ชัยภูมิ 80 ทอง 24  
26 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 80 ทอง 24  
27 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 77.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร 77.80 เงิน 27  
29 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. นครราชสีมา 77.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนราษีไศล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.80 เงิน 30  
31 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 76.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดประชานิมิตร สพม. นครราชสีมา 76.40 เงิน 31  
33 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. บุรีรัมย์ 76.40 เงิน 31  
34 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 76 เงิน 34  
35 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 76 เงิน 34  
36 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 75.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 75.80 เงิน 36  
38 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 75.60 เงิน 38  
39 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73.20 เงิน 39  
40 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 67.60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 47.60 เข้าร่วม 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน