ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 693
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. ขอนแก่น 96.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. สุรินทร์ 90.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 88.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 87.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 87.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 86.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง 15  
17 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 85.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนแสนสุข สพม. บุรีรัมย์ 85.40 ทอง 18  
20 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เลย หนองบัวลำภู 85 ทอง 20  
22 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. นครราชสีมา 84.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. หนองคาย 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนบัวขาว สพม. กาฬสินธุ์ 83 ทอง 25  
27 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 82 ทอง 27  
28 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 82 ทอง 27  
29 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 82 ทอง 27  
30 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 80 ทอง 30  
31 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 77.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 76 เงิน 32  
33 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 76 เงิน 32  
34 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 75.40 เงิน 35  
36 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 75.40 เงิน 35  
37 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 74.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74.60 เงิน 38  
39 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 74.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 74 เงิน 40  
41 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สพม. สกลนคร 74 เงิน 40  
42 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71.40 เงิน 42  
43 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 66.20 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. มหาสารคาม 65.20 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 65.20 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 65.20 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. สุรินทร์ 64.80 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. อุดรธานี 64.80 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 64.60 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. มุกดาหาร 64.40 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 64.40 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนพิชญวิทย์ สพม. อุดรธานี 63.80 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 63.80 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 63.40 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 63 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. นครพนม 63 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. นครพนม 63 ทองแดง 57  
60 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพม. บุรีรัมย์ 62 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน