ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 694
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เลย หนองบัวลำภู 92.80 ทอง 4  
6 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 92.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 90.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 89.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 88.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 88.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 88.40 ทอง 11  
13 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 87.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 86.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 86.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. อุดรธานี 86.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 86.40 ทอง 16  
18 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 85.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 85.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 85.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85.40 ทอง 22  
24 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 84.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 84.60 ทอง 25  
27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร 84.60 ทอง 25  
28 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. หนองคาย 84.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 84.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. สกลนคร 84 ทอง 30  
31 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.40 ทอง 31  
33 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 82.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. นครราชสีมา 82.60 ทอง 33  
35 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. มุกดาหาร 82.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 82.40 ทอง 35  
37 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.40 ทอง 35  
38 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. บุรีรัมย์ 82.40 ทอง 35  
39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 82.40 ทอง 35  
40 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. นครราชสีมา 82.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 82 ทอง 41  
42 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81.80 ทอง 42  
43 โรงเรียนเซิมพิทยาคม สพม. หนองคาย 81.40 ทอง 43  
44 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 80.60 ทอง 44  
45 โรงเรียนวรราชวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 80 ทอง 45  
46 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 79.60 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 78.20 เงิน 47  
48 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77.80 เงิน 48  
49 โรงเรียนคำม่วง สพม. กาฬสินธุ์ 77 เงิน 49  
50 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 76.20 เงิน 50  
51 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 75 เงิน 51  
52 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 51  
53 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 74.20 เงิน 53  
54 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 73.60 เงิน 54  
55 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 73.60 เงิน 54  
56 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 73 เงิน 56  
57 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. สุรินทร์ 71 เงิน 57  
58 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 70.60 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. นครพนม 70 เงิน 59  
60 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 70 เงิน 59  
61 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. บึงกาฬ 62.40 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน