ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 697
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 94.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. บึงกาฬ 93.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 93.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 92.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 92.60 ทอง 8  
10 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 92.60 ทอง 8  
11 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. นครราชสีมา 92.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 92.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. นครราชสีมา 92.20 ทอง 12  
14 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 92 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 91.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 91.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. นครพนม 91.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 91.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. ขอนแก่น 91.20 ทอง 19  
21 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. หนองคาย 91 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพม. ชัยภูมิ 91 ทอง 21  
23 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. สุรินทร์ 91 ทอง 21  
24 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 90.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 90.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 90.60 ทอง 25  
27 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 90.60 ทอง 25  
28 โรงเรียนร่องคำ สพม. กาฬสินธุ์ 90.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 90.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 90.20 ทอง 29  
31 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 90.20 ทอง 29  
32 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 90.20 ทอง 29  
33 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 90.20 ทอง 29  
34 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 34  
35 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 90 ทอง 34  
36 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 90 ทอง 34  
37 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 89.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 89.80 ทอง 37  
39 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 89.80 ทอง 37  
40 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. นครราชสีมา 89.80 ทอง 37  
41 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 89.80 ทอง 37  
42 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 89.60 ทอง 42  
43 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 89.40 ทอง 43  
44 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 89.20 ทอง 44  
45 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89.20 ทอง 44  
46 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สพม. สกลนคร 89 ทอง 46  
47 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 89 ทอง 46  
48 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 89 ทอง 46  
49 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 88.80 ทอง 49  
50 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 88.80 ทอง 49  
51 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 88.80 ทอง 49  
52 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 88.40 ทอง 52  
53 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. นครพนม 88.40 ทอง 52  
54 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 87.80 ทอง 54  
55 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87.80 ทอง 54  
56 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 87.80 ทอง 54  
57 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. หนองคาย 86.60 ทอง 57  
58 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 85.80 ทอง 58  
59 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. ขอนแก่น 85.40 ทอง 59  
60 โรงเรียนวรราชวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 85.20 ทอง 60  
61 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.40 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน