ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 070
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. นครราชสีมา 97.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 97.80 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 97.80 ทอง ชนะเลิศ  
4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 91.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตึก สพม. บุรีรัมย์ 90.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 89.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 88.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 85.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนนาส่วงวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. ขอนแก่น 81.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. บึงกาฬ 76.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. สุรินทร์ 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 73.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 51 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 51 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 51 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน