ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเอกปัญญา สพม. กาฬสินธุ์ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. นครราชสีมา 89.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 89.20 ทอง 4  
6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 85.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. สกลนคร 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 84.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 84.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 83.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. บุรีรัมย์ 83.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 83.10 ทอง 16  
17 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 82.70 ทอง 18  
19 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 82.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 82.10 ทอง 20  
21 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 80.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 80.30 ทอง 25  
26 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 80.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.20 ทอง 26  
28 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 80.20 ทอง 26  
29 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 80.10 ทอง 29  
30 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 80.10 ทอง 29  
31 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 80.10 ทอง 29  
32 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 80 ทอง 32  
33 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 78.90 เงิน 33  
34 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 78.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 78.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 77.90 เงิน 36  
37 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77.60 เงิน 37  
38 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 77.40 เงิน 38  
39 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. นครราชสีมา 77 เงิน 39  
40 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 76.90 เงิน 40  
41 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 76.80 เงิน 41  
42 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 76 เงิน 42  
43 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพม. สกลนคร 75.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 75.30 เงิน 44  
45 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 75.20 เงิน 45  
46 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. สุรินทร์ 74.10 เงิน 46  
47 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 74 เงิน 47  
48 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 73 เงิน 48  
49 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 72.80 เงิน 49  
50 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. นครราชสีมา 72.40 เงิน 50  
51 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 72.10 เงิน 51  
52 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 71.70 เงิน 52  
53 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71.60 เงิน 53  
54 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 70.50 เงิน 54  
55 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. ขอนแก่น 70.40 เงิน 55  
56 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 68.70 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 64.10 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 61.40 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 60.80 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนสตึก สพม. บุรีรัมย์ 60.70 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน