ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 704
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. สกลนคร 94.10 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 88.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 88.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 88.60 ทอง 5  
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร 88.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 86.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. สกลนคร 86.46 ทอง 10  
11 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 84.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 83.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 83.10 ทอง 16  
17 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 82.90 ทอง 18  
19 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 82.90 ทอง 18  
20 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 82.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 82.10 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 81.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 80.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 80.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 80.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. บุรีรัมย์ 80.40 ทอง 25  
27 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 80.40 ทอง 25  
28 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 80 ทอง 28  
30 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 80 ทอง 28  
31 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. นครราชสีมา 78.50 เงิน 31  
32 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 77.90 เงิน 32  
33 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77.70 เงิน 33  
34 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 77.60 เงิน 34  
35 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 77.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. นครราชสีมา 77.20 เงิน 36  
37 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 77 เงิน 37  
38 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 77 เงิน 37  
39 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 76.70 เงิน 39  
40 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 76.50 เงิน 40  
41 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 76.40 เงิน 41  
42 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.90 เงิน 42  
43 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. อุดรธานี 75.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 75.40 เงิน 44  
45 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 75.30 เงิน 45  
46 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 74.90 เงิน 46  
47 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. มหาสารคาม 74.40 เงิน 47  
48 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 74 เงิน 48  
49 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 73.90 เงิน 49  
50 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 73.60 เงิน 50  
51 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 72.80 เงิน 51  
52 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 72.80 เงิน 51  
53 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. นครราชสีมา 72.60 เงิน 53  
54 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 72.40 เงิน 54  
55 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. ขอนแก่น 72.10 เงิน 55  
56 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 70.60 เงิน 56  
57 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70.40 เงิน 57  
58 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 70 เงิน 58  
59 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 70 เงิน 58  
60 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 68.30 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เลย หนองบัวลำภู - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน