ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 706
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. นครราชสีมา 94.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 91.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.38 ทอง 5  
6 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 89.88 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 89.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร 89.13 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 87.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 87.63 ทอง 11  
12 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 86.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. มุกดาหาร 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 85.38 ทอง 15  
16 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 85.25 ทอง 16  
17 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.88 ทอง 17  
18 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 84.75 ทอง 18  
19 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 84.25 ทอง 19  
20 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.13 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 82.63 ทอง 22  
23 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.13 ทอง 23  
24 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 82 ทอง 24  
25 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. นครพนม 81.88 ทอง 25  
26 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 81.13 ทอง 26  
27 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 80.50 ทอง 27  
28 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 79.88 เงิน 28  
29 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79.75 เงิน 29  
30 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 79 เงิน 30  
31 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 78.50 เงิน 31  
32 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. สกลนคร 78 เงิน 32  
33 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77.75 เงิน 33  
34 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เลย หนองบัวลำภู 77.38 เงิน 34  
35 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 77.13 เงิน 35  
36 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 76.15 เงิน 36  
37 โรงเรียนคำยางพิทยา สพม. อุดรธานี 75.75 เงิน 37  
38 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 75.75 เงิน 37  
39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 75.50 เงิน 39  
40 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. บึงกาฬ 75.38 เงิน 40  
41 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. นครราชสีมา 73.63 เงิน 41  
42 โรงเรียนคูเมืองวิทยา สพม. ชัยภูมิ 73.50 เงิน 42  
43 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 72.38 เงิน 43  
44 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 70.75 เงิน 44  
45 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 70.25 เงิน 45  
46 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. ขอนแก่น 68.63 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 68.38 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 67.63 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 67.50 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. บุรีรัมย์ 65.25 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 63.75 ทองแดง 51  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน